Jatun yuyay taripana

Datos estadístico ñisqata kunanpi kachkan.

Juch’uy yuyay taripaykuna k’uski

Willay wasipi imaynalla kachkan waliq manachu chayta k´´uskita ruwanqanku.

Llaqta qullqipi, sayaynin maychus chayta willaspa kan.

Facebook
Twitter
YouTube
Instagram
Tiktok
Estamos a tu servicio